ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣHΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 112207308000

ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ 8,

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, Τ.Κ. 12462