Οι υπηρεσίες μας

Δίπλα σας με λύσεις για κάθε έργο

Ελέγχουμε, Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε και Υποστηρίζουμε λύσεις σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος της παραγωγής.

Τενική Υποστήριξη &
Service on Site

Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης μηχανημάτων εμφιάλωσης – τυποποίησης on site. Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη.

Σχεδιασμός &
Μελέτες

Προτάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης.

Βιομηχανικοί
Αυτοματισμοί

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση, σχεδίαση, κατασκευή, αναβάθμιση και επισκευή βιομηχανικών αυτοματισμών.

Ανακατασκευή
Μηχανημάτων

Πλήρης ανακατασκευή μεταχειρισμένων μηχανημάτων Εμφιάλωσης & Συσκευασίας.

Εκπαίδευση του
προσωπικού

Μετά την παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιείται εκπαίδευση των χειριστών με σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων και την βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής.

Ανταλακτικά &
Παραμετροποίηση

Πλήρης γκαμα ανταλακτικών για όλα τα μηχανήματα