Αυτόματα μηχανήματα για διαμόρφωση χαρτοκιβωτίων και τοποθέτηση των φιαλών σε αυτά

Αυτόματος Εγκιβωτιστής Φιαλών

Αυτόματος διαμορφωτής χαρτοκιβωτίων με εγκιβωτιστή φιαλών