Αυτόματοι περιστροφικοί ανορθωτές για κάθε είδους πλαστικές φιάλες.

Τα μηχανήματα αυτά είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση των πλαστικών φιαλών στις μεταφορικές ταινίες αυτόματων γραμμών τυποποίησης.