Μηχανήματα κατάλληλα για την αποπαλετοποίηση φιαλών

Οι φιάλες τοποθετούνται αυτόματα πάνω στην μεταφορική ταινία αυτόματων γραμμών τυποποίησης.
Τα μοντέλα διαφέρουν ανάλογα την ταχύτητα και το είδος της φιάλης.