Μηχανήματα κατάλληλα για την επικόλληση ετικετών σε φιάλες δοχεία βάζα κλπ.

Διακρίνονται σε ευθύγραμμες, περιστροφικές, κρύας κόλλας, ζεστής κόλλας, αυτοκόλλητων ετικετών, sleeve ετικετών.

Αυτόνομοι Σταθμοί ετικετών

Περιστροφική Ετικετέζα Ζεστής Κόλλας

Εφαρμογή Ετικέτας Sleeve

Ευθύγραμμη Ετικετέζα

Ημιαυτόματη Ετικετέζα Πάγκου

Περιστροφική ετικετέζα αυτοκόλλητων Ετικετών