Ημιαυτόματες καψυλιέρες πάγκου και αυτόματες κατάλληλες για καψύλια σε φιάλες κρασιού, ελαιολάδου καθώς και καψύλιο ασφαλείας στο πώμα.

Συρματέζες αυτόματες κατάλληλες για γραμμές τυποποίησης σαμπάνιας.

Αυτόματη Καψυλιέρα

Αυτόματη Συρματέζα

Ημιαυτόματη Καψυλιέρα