Αυτόματα μηχανήματα για την παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων η συρρικνούμενων πακέτων.

Μοντέλα ανάλογα με την ταχύτητα της γραμμής παραγωγής και το είδος των πακέτων.
Δυνατότητα αυτόματης τοποθέτησης της παλέτας καθώς και χαρτόδισκων ανάμεσα στα layer.

Παλετοποιητής κιβωτίων

Παλετοποιητής μεγάλης ταχύτητας

Ρομποτικός Παλετοποιητής