Μονάδες premix για την παρασκευή αναψυκτικών ή σκέτοι ανθρακευτήρες για απλή ενανθράκωση προϊόντων.

Ολοκληρωμένες λύσεις C.I.P. και παστερίωσης σε μονάδες τυποποίησης ευπαθών προϊόντων. Ειδικά μηχανήματα επεξεργασίας χυμού, νερού, κρασιού, γάλακτος κλπ.

Ειδικά Μηχανήματα Επεξεργασίας Υγρών Τροφίμων

CIP Unit

Premix