Μεταφορικές ταινίες κάθε είδους για την βιομηχανία τροφίμων και όχι μόνο.

Πνεύμονας Συλλογής Φιαλών

Μεταφορική Ταινία Πολλαπλή σε μονή έξοδο

Ταινία Μεταφοράς Κιβωτίων

Ραουλόδρομος με κινούμενα ράουλα

Ραουλόδρομοι Μεταφοράς Παλετών

Περιστροφικό Τραπέζι Συγκέντρωσης Φιαλών

Αυτόνομο Περιστροφικό Τραπέζι Συγκέντρωσης Φιαλών

Ορθογώνιο Τραπέζι Συγκέντρωσης Φιαλών

Μεταφορική Ταινία Φιαλών

Σύνδεση Μεταφορικών Ταινιών