Αυτόματα και ημιαυτόματα ταπωτικά για όλων των ειδών τα καπάκια.

Πλαστικά, αλουμινίου Βιδωτά, press on Φελλοί Crown Twist off

Μονοκέφαλο Αυτόματο Βιδωτικό

Αυτόματο κλειστικό Crown

Πολυκέφαλο αυτόματο βιδωτικό

Ημιαυτόματο Βιδωτικό

Ημιαυτόματο Κλειστικό Φελλού